Referenties

Deze pagina moet ik nog bewerken.

Niettemin, hier een paar mooie, recente referenties:

Toen ik aankondigde dat mijn leerstoel stopt, schreef Ben Claessen, in januari 2023:

  • “Beste Marc Marc van der Meer, het beroepsonderwijs in Nederland is met de bijzondere leerstoel Onderwijsmarkt enorm verrijkt. Dit dankzij de wijze waarop jij er inhoud aan hebt weten te geven met je unieke vermogens tot netwerken, onderzoek doen, schrijven en presenteren, en alles vanuit het voornemen om je kennis, ervaring en commitment in te zetten voor de vele professionals, studenten, praktijkbegeleiders en beleidsmakers die op dit moment in de sector actief zijn en voor hen die in de toekomst die plaatsen zullen innemen. Je bent er tot de laatste minuut van de tien jaar mee begaan, dat verdient grote waardering en dank! “

 

  • “Marc van der Meer is dè expert op het gebied van het mbo” (hoofdredactie Scienceguide, 22 januari 2024)

 

  • “Marc  ….  creëert altijd een fijne sfeer, is onafhankelijk en kritisch, bewaakt de integriteit van de besluitvorming, is een goede procesbegeleider, toont commitment, betrokkenheid en bezielend vermogen. Geeft ruimte en neemt ruimte, dat mag ook want komt dan met goede ideeën. Is authentiek, heeft bestuurlijk vermogen, een helicopterview, integriteit en moreel besef (voormalig onderwijsbestuurder, 15 december 2023).

 

  • “Beste Marc, heel mooi wat jullie hebben bijeengebracht en zoals gezegd: prachtig hoe je zelf de theorie in de praktijk wist te brengen in onze meeting. Ik maak graag gebruik van jouw inzichten”. (voorzitter CvB, VO Zuid-Nederland, maart 2024)

 

  • Marc verzorgde in onze kennisnetwerken HR op basis van zijn onderzoek op deskundige en aanstekelijk enthousiasmerende wijze zijn visie op de ontwikkelingen in het onderwijs. Marc gaf er blijk niet alleen dè expert op het gebied van het mbo, maar ook van onderwijsarbeidsmarktvraagstukken bij scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. (drs. Ivo Israel, senior adviseur VOS ABB, 12 april 2024).

En enkele reflecties van al weer enige tijd geleden: 

Ik kreeg vaker mooie referenties. Wat ook plezierig is, is dat aanwezigen bij een lezingen achteraf vaak nog contact opnemen om nog vragen te stellen, of nog eens even door te praten. Zulke feedback is zo ontzettend belangrijk!

En het is vaak de input voor een nieuwe activiteit. Ik realiseer me overigens heel goed dat lang niet alles wat ik zeg bij een spreekbeurt, of wat anderen zeggen in een discussie of themabijeenkomst, ook goed overkomt.

Dat is een van de moeilijke aspecten van kennisuitwisseling en kennisoverdracht: niet alleen zenden, maar ook ontvangen. Om deze reden heb ik hier ook ruimte opgenomen voor verdere suggesties of opmerkingen. Je kunt ook even bellen. Veel dank bij voorbaat!