Referenties

Deze pagina moet ik nog bewerken. Niettemin, dit is een hele mooie onverwachte referentie toen ik aankondigde dat mijn leerstoel stopt, van Ben Claessen, in januari 2023:

“Beste Marc Marc van der Meer, het beroepsonderwijs in Nederland is met de bijzondere leerstoel Onderwijsmarkt enorm verrijkt. Dit dankzij de wijze waarop jij er inhoud aan hebt weten te geven met je unieke vermogens tot netwerken, onderzoek doen, schrijven en presenteren, en alles vanuit het voornemen om je kennis, ervaring en commitment in te zetten voor de vele professionals, studenten, praktijkbegeleiders en beleidsmakers die op dit moment in de sector actief zijn en voor hen die in de toekomst die plaatsen zullen innemen. Je bent er tot de laatste minuut van de tien jaar mee begaan, dat verdient grote waardering en dank! ”

 

 

En enkele reflectie van al weer enige tijd geleden: 

Ik kreeg onlangs een paar mooie referenties. Naar ik heb begrepen zijn mijn laatste presentaties (allemaal in het najaar van 2015) bij het STOOF-congres, bij het ROC van Amsterdam, bij MBO-City, bij het Onderwijscongres van de onderwijscoöperatie, bij de Nederlandse arbeidsmarktdag,  bij de bijeenkomst van het O&O-platform goed geëvalueerd.

Ook de laatste publieke debatten die ik onlangs mocht leiden, verliepen -denk ik- vrij aardig. Er was in ieder geval een mooi tempo en een echt inhoudelijke discussie. Bij de MBO Raad / Kenniscentrum EVC hebben we een hele dag gesproken over de toekomst van EVC en het belang daarbij van validering van eerder verworven competenties, bij het MKB-debat op het Albeda College in Rotterdam ging het over de rol van de politiek, het bedrijfsleven en het onderwijs, en bij de Amsterdamse MBO-agenda was de stemming positief toen we spraken over de stageproblematiek  en de verbinding met het afnemende werkveld.

Wat voor mij echt vernieuwend was dat de presentatie bij de ORD over de toerustingsagenda van het beroepsonderwijs inmiddels is verfilmd in een ‘blended learning’ module voor de Master-opleiding bij Windesheim en HU Utrecht.

Wat ik ook leuk vind: onlangs werd bij een congres gesteld dat de studie van mij en Evert Smit naar CAO-vernieuwing uit 2000 nog steeds actueel is. Dat geldt ook voor ons boek over scenario’s over de toekomst van de medezeggenschap uit 2010. Zo zie je maar dat oud werk, soms veel later nog doorwerkt!

Over de recente internationale lezingen in Zagreb en Dublin heb ik goede referenties gekregen. En het OECD-rapport ‘skills beyond school in the Netherlands’, waarvoor ik landelijk coördinator was,  is in november 2014 gepresenteerd. Deze ‘skills’-agenda is nu uitgangspunt voor de verkenning van de beleidsvernieuwing in de SER.

Wat ook plezierig is, is dat aanwezigen bij een lezingen achteraf vaak nog contact opnemen om nog vragen te stellen, of nog eens even door te praten. Zulke feedback is zo ontzettend belangrijk!

En het is vaak de input voor een nieuwe activiteit. Nu ben ik gestart met werkplekleren, het is heel prettig als mensen mij opbellen om het daar eens over te hebben.

Ik realiseer me overigens heel goed dat lang niet alles wat ik zeg bij een spreekbeurt, of wat anderen zeggen in een discussie of themabijeenkomst, ook goed overkomt.

Dat is een van de moeilijke aspecten van kennisuitwisseling en kennisoverdracht: niet alleen zenden, maar ook ontvangen. Om deze reden heb ik hier ook ruimte opgenomen voor verdere suggesties of opmerkingen. Je kunt ook even bellen. Veel dank bij voorbaat!