Artikelen

Ook deze pagina is nog niet gereed, hier komen enkele links naar recente artikelen en bijdragen. Als je iets wilt hebben, email even. Het is me niet gelukt hier op de pagina de meeste stukken beschikbaar te krijgen, gelukkig staat vrijwel alles online en kun je in een of twee kliks toch de publicaties raadplegen.

Recente bijdragen in de media:

 • Radio en televisie Een Vandaag: over de Omgevingsraad van KW1C en over het pharma-ecosysteem van Organon (februari 2024).
 • Televisie: EenVandaag over de schooluitval in het mbo (6 juli 2023).
 • Radio: NPO1 nachtradio over het lerarentekort (30 augustus 2023); NPO1 over de stages in het mbo (25 september 2023).
 • Podcast: bijvoorbeeld de Tjipcast over het agrarisch beroepsonderwijs bij Aeres en Yuverta (9 oktober 2023).
 • En bijvoorbeeld op Linkedin een ‘feed-forward brief met tien prioriteiten voor het mbo’ (15 januari 2023).

 

Dit zijn enkele recente publicaties:

 • Op 16 februari 2023 heb ik het boek ‘Onderwijs aan het werk’ gepresenteerd, een vuistdikke bundel, met in de eerste vier hoofdstukken de contouren voor een nieuw lerarenbeleid in Nederland. Dit boek is online beschikbaar, op de website van de leerstoel. Alle hoofdstukken kunnen afzonderlijk gedownload worden.
 • Studie naar lerarentekort, empirische studie bij 3000 leraren in 72 VO-scholen van 9 onderwijsbesturen (2022-2023).
 • Enkele bijdragen over de arbeidsverhoudingn in Nederland, in Acta Politica (2022), in Tijdschrijft voor Arbeidsvraagstukken (2019, 2016) eva. Met Anton Hemerijck en Jan Karremans
 • Strategische ondersteuning leidend naar de samenwerking 5 ROC’s in Zuid-Holland op terrein LLO (2022-heden).
 • Strategisch advies leidend naar samenwerking MBO Lelystad met MBO Almere (2018-2022).
 • Verkenning van ‘resilience’ (veerkracht) in beroepsonderwijs in Libanon, Moldavië, Palestijnse gebieden en Servië (2023).
 • Studie naar leeruitkomsten in Nederlandse beroepsonderwijs (Cedefop, 2023)
 • MinOCW, MBO in 2030 – aanjager van het thema ‘taken en rollen van docenten’ (2019-heden).
 • Tweemaal vuistdik boek: ‘Onderwijs aan het werk’ (deel 1 in 2018; deel 2 in 2023).
 • Manifest over de toekomst van de medezeggenschap (SBI, 2022-).
 • Adviseur voor de European Commissie via ICF-Birmingham (2022-).
 • Manifest Vrije zones – toekomst economisch beroepsonderwijs mbo en hbo in regio Rijnmond (2019-2021).
 • De toekomst van arbeid in beeld: een driedimensionaal perspectief op leren & werken (2019-heden).
 • Public-private partnerships in 14 landen (2019-2020, EU Training Foundation).
 • Boekpublicatie over 50 jaar arbeidsverhoudingen in Nederland (2019)
 • ‘Toerusten en Innoveren’ (SER Brabant, 2018); SER Overijssel 2019).
 • ‘Het samenspel tussen regio en sector’ (SER Brabant, 2019).
 • ‘Naar een lerend bestel in het MBO’ (NRO-essays, 2017).
 • Toekomstverkenning: ‘MBO naar 2025’ (Landelijke achtergrondstudie, 2015)
 • ‘Skills beyond school’ (OECD, 2009-2014).
 • ‘Zo redden we het technisch beroepsonderwijs’ (brievenboek, 2016).
 • NRO-onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’ (2018-heden).
 • Senior docent module ‘Markt, overheid, middenveld’, Tilburg Law School (2018-2022).
 • Adviseur in Amsterdam (2016-), Lelystad (2018-2022), Zuid-Holland (2022-), Eindhoven/ Helmond (2016-2018).
 • ‘Vakmensen en bewust vertrouwen’ (oratie, 2014).
 • ‘Een New Dutch Design voor flexibel en toch zeker werk’ (manifest, 2013).

 (Uitvoerige) literatuurlijst op aanvraag.  

ps. Een eerste link om uit te vogelen of ik met wordpress kan werken -;

 • O&O-fondsen moeten meer samenwerken. Hier een eerste artikel in Zeggenschap, nav mijn lezing in de druk bezochte conferentie van de Stichting van de Arbeid in april 2018: O&O fondsen in Zeggenschap 2018