Artikelen & tekstproducties

Wat ik op dit moment aan het doen ben?

Op dit moment tref ik voorbereidingen voor een boek met hoofdstukken over ‘Onderwijs aan het werk’, dat voorjaar 2018 verschijnt. Ik heb onlangs (2016-2017) met diverse collega’s enkele essays geschreven voor de directie MBO van het Ministerie OCW over kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs. Die komen binnenkort uit bij NRO. Tevens bereid ik een hoofdstuk voor over jeugdwerkloosheid met mijn Tilburgse collega’s.  Tenslotte probeer ik het boekje over de kennisinfrastructuur in het MBO af te ronden (komt najaar 2017).

Leuk te weten is dat in 2016 ons hoofdstuk (met Anton Hemerijck)  over Nieuw Nederlands Polderen in het boek van Maarten Keune bij Amsterdam University Press is verschenen. Tevens hebben we daarover in Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken gepubliceerd. Ook zijn de hoofdstukken met Anneke Westerhuis resp. Jan Peter van den Toren in het internationale  boek over het Nederlandse MBO bij Springer Verlag in 2017 verschenen. Mijn Ted-talk over de toekomst van het technisch beroepsonderwijs is in een bundel van Adri Pijnenburg gepubliceerd. Op 10 november 2017 organiseren we opnieuw een conferentie over dit thema in Eindhoven.

Excuses: het is nog niet mogelijk teksten hier te downloaden. Toch circuleren enkele gefilmde interviews (bijvoorbeeld op Booming Brabant TV), over practoraten, en voor de masteropleiding van HU/ Windersheim op internet. Veel van mijn geschreven werk staat online, maar helaas niet vanaf deze website. Zo heb ik enkele recente columns, bijvoorbeeld over ‘flexibilisering op de arbeidsmarkt’ en over ‘beroepsgerichtopleiden’, maar daarvoor moet ik verwijzen naar www.eerlijkeflex.nl; en naar www.opkoers.nl. Op het platformarbeidsverhoudingen.nl staan enkele stukken. Mijn oratie ‘Vakmensen en bewust vertrouwen’ (over de arbeidsmarkt van het mbo) staat online op de website van Reflect/ TLS en van het CAOP. Het boekje van de oratie is onlangs herdrukt, op verzoek kan ik nog een exemplaar toezenden. Ons Tilburgse werk over jeugdwerkloosheid staat online bij het STYLE-netwerk. Het idee over practoraten.nl staat op de gelijknamige website.

Werk in uitvoering. Op dit moment ben ik verschillende rapporten aan het afronden, die meestal het resultaat zijn van samenwerking met collega’s.  De meeste van deze studies worden als boekje gepubliceerd door het ecbo. In juni 2014 is verschenen het onderzoek naar studieresultaat in het mbo (in de vier grote steden) (met Jan Neuvel). Ook is de studie over O&O-fondsen (december 2013) en de studie naar de toerustingsagenda van het beroepsonderwijs (november 2014) afgerond. In december 2015 is verschenen: Innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt’. Het boekje over de kennisinfrastructuur in het mbo volgt later in 2017. Voor de MBO Raad heb ik de tekst ‘het mbo naar 2025 geschreven (die staat online op www.mbo2025.nl).

Samenwerking. Er is hierbij vrijwel steeds sprake van samenwerking met anderen: bijvoorbeeld met Frank Coervers en Mariette Amsing bij de vormgeving van de leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt.  Met Jan Peter van den Toren en Tammy Lie over innovatie en beroepsonderwijs. Met Ruud Muffels en Sonja Bekkers voor het STYLE-project over Youth Unemployment. Met Loes Spaans en Patrick Banis bij de leergang van CAOP. Met Anton Hemerijck voor de toerustingsagenda van het beroepsonderwijs en voor onze analyse van het Nieuwe Nederlandse polderen.

Overige publicaties. Zijn proefschrift ‘Vaklieden en werkzekerheid’ (1998) gaat over de arbeidsmarkt van de bouwnijverheid in Amsterdam en Madrid. Marc publiceerde met collega’s daarnaast onder andere ‘Weg van het overleg’ (Amsterdam University Press, 2003); ‘Low wage work in the Netherlands’ (Russell Sage 2008), ‘Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat’ (Amsterdam University Press, 2009), en ‘Medezeggenschap en organisatieontwikkeling’ (Van Gorcum, 2010). In november 2014 is de studie ‘Skills beyond school’ verschenen, waarvan ik de coördinatie voor Nederland heb uitgevoerd en met Hester Smulders een achtergrondstudie is geschreven (OECD, november 2014).

Columns. Er zijn enkele recente columns, laatst bij het platform ‘eerlijke flex’  en bij het online magazine ‘op koers’.  Veel columns staan ook nog op de ecbo-site. Ik ga verkennen of ik die moet bundelen. Als u suggesties heeft, houd ik me aanbevolen.

Literatuursignalementen. Ik schrijf al vele jaren een literatuurbespreking in het tijdschrift Zeggenschap. Als ik een mooie studie heb gelezen, schrijf ik een dito signalement.