projectengalerij

De afgelopen jaren heeft Marc gewerkt aan verschillende projecten op het terrein van 1. de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, 2. het mbo-onderwijs en 3. methodisch innoveren en het lerarentekort. Rode draad is productieve samenwerking met anderen. Hieronder een korte richtingwijzer.

 1. Op het terrein van de arbeidsverhoudingen en openbaar bestuur (samen met hoogleraren en onderzoekers bestuurskunde):
 • De vormgeving van publiek beleid op nationaal en regionaal niveau. De publicaties op dit terrein behandelen de verbreding van het sociaal overleg in Den Haag naar de arbeidsmarkt, het energiebeleid, de sociale zekerheid en zorg en welzijn: het pragmatisch en programmatisch polderen.
 • Het gaat hier om gedeeld publiek leiderschap, de erosie van het maatschappelijke middenveld en de internationalisering van beleidsprocessen.
 • Youth unemployment (Style network of excellence). Het E-book is  gepubliceerd in augustus 2017, maar bleek na afloop actueel gezien de regionalisering van beleidsprocessen.
 • De toerustingsagenda van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs (gepubliceerd bij SER Brabant, SER Overijssel).
 • Recent heeft Marc ook een nieuwe visie gepubliceerd over de medezeggenschap (met SBI in Doorn)
 • Studie naar vertrouwen in de politiek (en op de werkvloer van publieke organisaties).
 • De onderwijsarbeidsmarkt. Het boek ‘Onderwijs aan het werk’- deel 2 verschijnt 16 februari 2023 (eerste versie 2018). Het bevat 10 bouwstenen voor een nieuwe lerarenagenda, op basis van een diepgaande empirische en theoretische verkenning.

 

2. Het terrein van het mbo-onderwijs (samen met onderwijskundigen en specialisten op het terrein van leren en werken):

 • Marc is auteur van richtinggevende publicaties over talententwikkeling in het mbo:
  • In het economisch beroepsonderwijs: ‘Vrije zones’ met een denktank van prominente auteurs uit Rotterdam in opdracht van Albeda, In-Holland, Hogeschool Rotterdam en Zadkine;
  • Wendbaar opleiden in zorg en welzijn
  • Het mbo-gat, het tekort aan technisch personeel. Dat laatste ondermeer in samenwerking met de Federatie Techniek en Vakmanschap en de Adviesraad voor PIE.
 • Marc werkt mee aan de onderzoekswerkplaats ‘gepersonaliseerd leren met ict’ (NRO), met een consortium met het iXperium van de HAN en mbo-scholen in Amsterdam, Gelderland en Brabant. In 2023 wordt de eindrapportage gepubliceerd.
 • Ook heeft Marc enkele sectorpublicaties geïnitieerd. Met name naar een lerend MBO-bestel (NRO, 2017), als ook de verkenning MBO 2025 (2015) en MBOin2030. De laatste loopt nog. Marc is momenteel aanjager van het vraagstuk ‘taken en rollen van docenten’.
 • Marc is auteur van de verkenning Lelystad Next level en adviseur van het beroepsonderwijs in Almere en Lelystad.
 • Hij is ook op de achtergrond medevormgever van de samenwerking tussen de ROC’s in Zuid-Holland op het terrein van Leven Lang Ontwikkelen.
 • De kennisinfrastructuur in het beroepsonderwijs: zie het boek ‘De blik van buiten’ (met Ellen Verheijen), en recent drie studies in opdracht van de MBO Raad ter voorbereiding op de werkagenda deel 3 over ‘onderzoek en innovatie’.
 • Publiek-private samenwerking in Europese landen (Met ETF in Turijn).

3. Methodische innovatie en integraal ontwerpen (samen met een transdisciplinaire werkgroep van ondernemers en experts). Zie STeLLO.academy en ook Platform-io.eu

 • Analyse van kwaliteit van de arbeid, gestut door socio-technische inzichten over creatief vermogen, reflectief vermogen en semantisch vermogen.
 • Sociale en technologische innovatie (AI)
 • De trade-off tussen regels en professionele normen.
 • Werken aan integraliteit als aanjager van vernieuwing.
 • Op basis van dit gedachtengoed zijn ook de verschillende studies geschreven over talentontwikkeling in het mbo.
 • Dit heeft geleid tot een methodische vormgeving van de contouren van de lerarenagenda.
 • Een aanstaande empirische verkenning gaat over wendbaar gedrag van leraren in het voortgezet onderwijs, generaties in de school en varianten van leiderschap die daarbij horen. Verschijnt september 2023.
 • Tevens wordt gekeken naar beroepspraktijkvorming en hybride leeromgevingen. Een concrete casus is de ontwikkeling van The Chocolate Factory in Veghel, die eind 2023 gereed met zijn.