Presentaties & gastcolleges

Gastspreker en dagvoorzitter. Marc van der Meer is regelmatig gastspreker en dagvoorzitter over uiteenlopende onderwerpen. De laatste tijd heeft hij colleges verzorgd bij verschillende postdoctorale cursussen en trainingen. Hij verzorgt ook regelmatig inleidingen over practoraten en is nu en dan te gast bij diverse roc’s en bij conferenties in het mbo.

Aanstaande lezingen (2024):

Diverse Raden van Toezicht, medezeggenschapsorganen en CvB’s  in VO en MBO

Beteor besturen netwerk (twee maal)

VO in Limburg, 15 november2024

lezing voor CINOP/ ecbo over het mbo, datum volgt nog.

ORD, Tilburg, juli 2024

SBI, toekomst medezeggenschap, 26 juni 2024

Afronding iXPact, HAN, 3 juni

CVI, 30 mei Noordwijkerhout

Techniek festival Vlaanderen, Arbeidsverhoudingen in NL en België, 23 mei 2024

Porsche, beroepspraktijkvorming, 22 mei 2024

Arbeidsmarktnetwerk Veluwe, 15 mei 2024

Inspectie voor het Onderwijs,  lunchlezing, 7 mei 2024

VET-conferentie in Stockholm, Resilience in Moldava 14-16 mei 2024

Presentatie ACCEZ Rotterdam, Rally met Marc van der Meer, 14 mei 2024.

Ministerie OCW,  lunchlezing, ongekende lerarenambities, 23 april 2024

Topicus- boardroom-sessie met mbo-bestuurders,  18 april 2024

Vrije scholen Leiden Rotterdam en Den Haag over lerarenambities, 16 april 2024

PIE-directieleden (5 april) over lerarenambities.

Lerarenopleiding Archimedes (4 april )

Deep dive, NRO/ St.Practoraten, een tienpuntenplan over de stages (3 april)

 

Hier volgt een korte selectie van recente presentaties (excuses: het overzicht is niet volledig):

2023: 

Recente lezingen in 2023:

 • 15/11. toekomst van het economisch beroepsonderwijs. MBO Raad
 • 16/11. Openingslezing conferentie over beroepskeuze
 • The Chocolate Factory Veghel,
 • ROC A12,
 • Betachallenge,
 • NOT in Utrecht,
 • vmbo-platform D&P,
 • MIEC-data van de Brabantse ROC’s;
 • lerarenopleiding Archimedes (HU),
 • Debat CAOP over Nederland en Europa,
 • Boek ‘Onderwijs aan het werk’.
 • Keynote bij CVI-conferentie
 • Lezing bij ORD over regionale samenwerking.
 • Lezingen op verschillende scholen en samenwerkingsverbanden: in Friesland, in Zuid-Holland,
 • Lezing bij nieuwe leergang OPEWE
 • Lezing bij HIJN-onderwijs

2022 – selectie: podcast bij Practoratendag (14 december), Nederlandse arbeidsmarktdag (6 oktober), lezingen bij verschillende ROC’s (Lelystad, Amsterdam, Horizon College).

Langer geleden: (we slaan even een paar jaar over):  

Marc heeft de afgelopen periode bijdragen geleverd aan studiedagen en conferenties van ondermeer het ROC van Amsterdam, ROC van Twente, ROC Leeuwenborgh, ROC Landstede, ROC Rivor, Da Vinci College. Tevens zijn enkele besprekingen gehouden met het Ministerie van OCW in het kader van de voorbereiding van enkele position papers voor het nieuwe kabinet.

In mei 2016 zijn drie bijdragen verzorgd op de ORD in Leiden, in juni 2016 een inleiding houden bij de Brabantse werkgeversvereniging, bij de Vereniging Hogescholen, voor het OOG-netwerk, en voor het arbeidsmarktplatform van de bibliotheken. In juli 2016 organiseerde SBB een aantal zomersessies, waaraan ik als tafelheer een bijdrage heb geleverd.

Eerder in 2016 heb ik ook twee bijdragen verzorgd op het CvI-congres in Groningen (een met collega’s over onderzoek doen in het MBO en een seminar over MBO-vernieuwing); voor het landelijk HBO-netwerk HRM-opleidingen; voor het CAOP over ‘onsonderwijs2032’; voor de jaarconferentie van CNV Onderwijs; bij CvI in Den Bosch over practoraten en onderzoek doen in het MBO; bij de leergang van ecbo; bij de gemeente Amsterdam, en bij enkele conferenties over onderwijs en arbeidsmarkt bij ROC’s en gemeenten in de regio.  Van de workshop voor de ‘Skills for a lifetime’-conferentie in het kader van de EU-voorzitterschap (16-17 februari 2016) circuleert een eerste verslag op internet.

2014-2015.

In januari 2015 zijn inleidingen gehouden bij de Nationale Onderwijstentoonstelling, bij het VMBO-platform en bij de Beroepsvereniging MBO-docenten. In maart 2015 heb ik de TALIS- conferentie mogen leiden in Haarlem en de presentatie van ‘De staat voor de leraar’ in Ede (april 2015). In april en mei 2015 heb ik twee keer een inleiding verzorgd voor ecbo. In juni heb ik een bijdrage geleverd aan de conferentie van Roel in ‘t Veld over onderwijskwaiteit en heb ik met Frank Elsdijk en Jacques Zeelen een conferentie georganiseerd over het MBO. Ook zijn drie papers gepresenteerd op de ORD in Leiden; en op de Nederlandse Arbeidsmarktdag  en op het nationale Onderwijscongres. Recent heb ik ook enkele inleidingen verzorgd bij diverse ROC’s, bij de FONTYS-hogeschool, bij enkele grote gemeentes en bij diverse O&O-fondsen  (lijst is niet compleet)

7 januari 2014: Workshop in het Regiocollege Zaandam: wie bepaalt er hier wat kwaliteit is? 12 februari 2014: Collective bargaining: current trends and future needs, Belgrado. 27 maart 2014: Bespreking van innovatiemodellen voor Het Platform Beroepsonderwijs. 25 april 2014: Brainport Eindhoven en de veronderstellingen van de innovatieagenda in Nederland. 6 juni 2014: Vakmensen en bewust vertrouwen, Oratie in Tilburg. 20 oktober 2014: ‘Peer learning in Ireland’, Naas/Dublin.  29 oktober 2014: Terug naar de ambachtsschool? theater Capelle aan den IJssel. 30 oktober 2014: Naar een eigentijds curriculum, Profiel, Almere. 6 november 2014: arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau: vormgeven aan transities, NvA-congres. 17 november 2014: beleidscoördinatie en wederzijdse afstemming. UWV-werkdag. In het najaar 2014 heb ik ook gesproken bij de gemeente Dordrecht en de gemeente Amsterdam.