Over mij

Functies: Marc is onafhankelijk expert en onderzoeker. Hij verzorgt lezingen en inhoudelijke bijdragen vanuit zijn werkorganisatie M&A. Hij is voor een paar uur in de week verbonden aan het project MBOin2030 als aanvoerder van het thema ‘taken en rollen’ van docenten.  Marc is momenteel ook actief voor ICF in Birmingham en voor Cedefop in Thessoloniki en ETF in Torino (studie van Centres of expertise in Moldavie).

Loopbaan: Marc van der Meer studeerde economie in Tilburg en Madrid (1985-1992) en promoveerde in de sociale wetenschappen in Amsterdam (1998). Marc was van maart 2013 – april 2023 voor één dag in de week bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.  Hij was vanaf 1 maart 2014 – 1 mei 2020 tevens als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur voor het beroepsonderwijs, verbonden aan SBB in Zoetermeer en Woerden. Vanaf juni 2015 – mei 2018 werkte hij ook één dag per week voor Europese projecten en het Netwerk of Excellence Style. Hij was van 2009 – februari 2014 directeur van het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs (www.ecbo.nl). Hij was eerder werkzaam bij de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek (Ph.D), bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (van 1998-2009, oa. als hoofd opleidingen en UHD) en bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (2006-2009, in deeltijd als projectleider kennisontwikkeling).

Nevenfuncties: Marc van der Meer is sinds 2012 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NvA). Vanaf 1 januari 2016 is hij lid van de Raad van Toezicht en de Onderwijscommissie van Esprit-scholengemeenschap in Amsterdam. Sinds 2016 is hij lid van de SER in N- Brabant (tot 1 mei 2024  .Sinds 2018 is hij ambassadeur Leven lang leren van het Actie-leer-netwerk Zorg en Welzijn.  Marc is bestuurslid van de Stichting Werken en Leren. Lid Raad van Advies van het vmbo-techniek; lid Raad van Advies Consortium Beroepsonderwijs; lid curatorium stichting Samenwerking, Bezinning en Inspiratie (SBI); ambassadeur Leven Lang Ontwikkelen van Actieleernetwerk Zorg en Welzijn (min.VWS); voorzitter van de kwaliteitscommissie van Stichting ‘Ieder MBO een Practoraat’; lid programmaraad MBO-werkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT. Lid programmacommissie ‘Gelijke kansen en onderwijsachterstandenbeleid’ NRO. Recent: Lid Raad van Advies, Archimedes lerarenopleiding; Bestuurslid Stichting Werk & Leren’; lid Raad van Advies ‘The Chocolate Factory’, Veghel. Hij is als ‘honorary fellow’ verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies van de Universiteit van Amsterdam.

Voorheen: Hij was onbezoldigd secretaris-penningmeester van de Stichting Max Goote Bijzondere Leerstoelen, voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren (waarvan de activiteiten geëxpireerd zijn per 31 december 2015). Van 2009-2014 vertegenwoordigde hij Nederland bij de VET-afdeling van de OECD (onbezoldigd). Ook was hij van 2012-2015 lid van de stuurgroep van het Practoraat Sociale Media, sinds 2015 is hij adviseur van de Stichting ‘Iedere school een practoraat’.  Ook is hij  mede-oprichter van de online community  www.hetnieuweberoepsonderwijs.nl.  en van www.platformarbeidsverhoudingen.nl. In 2014 was hij  lid van de denktank van AWVN over de investeringsfunctie en de toekomst van het sociaal beleid van Nederland. In het najaar 2015 is hij toegetreden als lid tot de werkgroep van het Centrum voor de Ambachtseconomie (CvAE) over de opleiden in de ambachtseconomie.