Lopende projecten & tekstproducties

Excuses: het is nog niet mogelijk teksten hier te downloaden.

Wat ik op dit moment aan het doen ben? Op dit moment tref ik voorbereidingen voor een goed najaar 2023!

Ik werk nog aan een tekst voor de NRO-werkplaats Gepersonaliseerd leren en ICT. Ik schrijf ook een rapport voor SER Brabant. En ik bereid een conferentie voor over keuzeprocessen op de arbeidsmarkt. dat verschijnt allemaal eind 2023.

Daarnaast komt een dezer weken een aantal studies uit, onder andere over het lerarentekort, over het mbo, over de practoraten.

Wat hieronder staat is al verschenen, meestal het resultaat van samenwerking met collega’s. 

 • het boek ‘Onderwijs aan het werk’, in 2018 en in 2023.
 • Ik heb onlangs (2016-2017) met diverse collega’s enkele essays geschreven voor de directie MBO van het Ministerie OCW over kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs. Die komen binnenkort uit bij NRO.
 • Enkele studies over jeugdwerkloosheid met mijn Tilburgse collega’s.
 • Een boekje over de kennisinfrastructuur in het MBO af te ronden (komt najaar 2017).
 • een hoofdstuk met Anton Hemerijck  over Nieuw Nederlands Polderen in het boek van Maarten Keune bij Amsterdam University Press is verschenen. Tevens hebben we daarover in Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken gepubliceerd.
 • Ook zijn de hoofdstukken met Anneke Westerhuis resp. Jan Peter van den Toren in het internationale  boek over het Nederlandse MBO bij Springer Verlag in 2017 verschenen.
 • Mijn Ted-talk over de toekomst van het technisch beroepsonderwijs is in een bundel van Adri Pijnenburg gepubliceerd.
 • In juni 2014 is verschenen het onderzoek naar studieresultaat in het mbo (in de vier grote steden) (met Jan Neuvel).
 • Ook is de studie over O&O-fondsen (december 2013) en de studie naar de toerustingsagenda van het beroepsonderwijs (november 2014) afgerond.
 • In december 2015 is verschenen: Innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt’.
 • Voor de MBO Raad heb ik de tekst ‘het mbo naar 2025 geschreven (die staat online op www.mbo2025.nl).

Er circuleren best veel gefilmde interviews (bijvoorbeeld op Booming Brabant TV), over practoraten, en voor de masteropleiding van HU/ Windersheim op internet. Veel van mijn geschreven werk staat online, maar helaas niet vanaf deze website. Zo heb ik enkele recente columns, bijvoorbeeld over ‘flexibilisering op de arbeidsmarkt’ en over ‘beroepsgerichtopleiden’, maar daarvoor moet ik verwijzen naar www.eerlijkeflex.nl; en naar www.opkoers.nl.

Op het platformarbeidsverhoudingen.nl staan enkele stukken. Mijn oratie ‘Vakmensen en bewust vertrouwen’ (over de arbeidsmarkt van het mbo) staat online op de website van Reflect/ TLS en van het CAOP. Het boekje van de oratie is onlangs herdrukt, op verzoek kan ik nog een exemplaar toezenden. Ons Tilburgse werk over jeugdwerkloosheid staat online bij het STYLE-netwerk. Het idee over practoraten.nl staat op de gelijknamige website.

Overige publicaties. Mijn proefschrift ‘Vaklieden en werkzekerheid’ (1998) gaat over de arbeidsmarkt van de bouwnijverheid in Amsterdam en Madrid. Marc publiceerde met collega’s daarnaast onder andere ‘Weg van het overleg’ (Amsterdam University Press, 2003); ‘Low wage work in the Netherlands’ (Russell Sage 2008), ‘Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat’ (Amsterdam University Press, 2009), en ‘Medezeggenschap en organisatieontwikkeling’ (Van Gorcum, 2010). In november 2014 is de studie ‘Skills beyond school’ verschenen, waarvan ik de coördinatie voor Nederland heb uitgevoerd en met Hester Smulders een achtergrondstudie is geschreven (OECD, november 2014).

Columns. Er zijn enkele recente columns, laatst bij het platform ‘eerlijke flex’  en bij het online magazine ‘op koers’.  Veel columns staan ook nog op de ecbo-site.

Literatuursignalementen. Ik schreef vele jaren een literatuurbespreking in het tijdschrift Zeggenschap. Als ik een mooie studie heb gelezen, schrijf ik een dito signalement.